Skip to content
פרטים אישיים
מחירון הכנס

מחירון הכנס

מחיר השתתפות בכנס, לאדם החולק חדר זוגי - 1,940 ש"ח.

הטבת הרשמה בהזנת קוד:
מחיר השתתפות לאדם החולק חדר זוגי - 1,740 ש"ח. 

לקבלת הנחה, יש להזין את קוד ההנחה בשדה התשלום

במידה ולא יצויין שם השותף/פה לחדר, ישובץ באופן אקראי שותף/פה מאותו מין
במידה ולא יצויין שם השותף/פה לחדר, ישובץ באופן אקראי שותף/פה מאותו מין
במידה ולא יצויין שם השותף/פה לחדר, ישובץ באופן אקראי שותף/פה מאותו מין
בגדר בקשה בלבד. מותנה באישור המלון
בחירת גופייה
בחירת שיעורים - יום חמישי 7.3
בחירת שיעורים יום שישי 8.3
בחירת שיעורים יום שבת 9.3
הצהרות
תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

יש לבצע העברה בנקאית עבור: "אורטל תיירות ונופש"

בנק מזרחי טפחות

סניף – 517, תלפיות

חשבון – 285552

את האסמכתא להעברה יש להעביר למייל: doritakerman@ortaltour.co.il, ולציין עבור מי בוצע התשלום.

אישור תשלום והזמנה יישלח לכתובת המייל שצוינה בהרשמה, עד 4 ימי עסקים מיום קבלת האסמכתא.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות